Θεραπείες μετά το καλοκαίρι – Στέλιος Αγγελίδης – Sigma Tv