Fractional Vacum Lift face

Η σύγχρονη τεχνολογική λύση για τη χαλάρωση του δέρματος, την αναδιαμόρφωση του προσώπου και την μείωση των λεπτών ρυτίδων.

Μη επεμβατικό LIFTING

Η εξέλιξη μιας φιλοσοφίας. Για περισσότερα από 3000 χρόνια οι Έλληνες και οι Κινέζοι είχαν κατανοήσει την αξία της μάλαξης για αισθητικούς λόγους αλλά και για λόγους υγείας. Η συνέχεια της φιλοσοφίας τους και η πρόοδος της εποχής έφεραν δραστικότερες θεραπείες όπως η ανάστροφη πίεση (αναρρόφηση).

Μηχανισμός δράσης

Κλινικές μελέτες, και αυστηρές αξιολογήσεις κορυφαίων πανεπιστήμιων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μηχανική διέγερση θα πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις θεραπείες αντιγηρανσης του δέρματος.

Η μέθοδος FRACTIONAL VACUMLIFT είναι ένα “εργαλείο” υψηλής τεχνολογίας με θεραπευτικές κεφαλές σχεδιασμένες έτσι ώστε να πραγματοποιούν με συνέπεια τις διαδικασίες της μηχανικής διέγερσης, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή διέγερση με ελεγχόμενη συχνότητα. Χάρη στις πατενταρισμένες μικρο-κεφαλές Robomini και Robomicro, που αποτελούνται από διάφορες χειρολαβές αποτελούμενες από πληθώρα μικρών οπών, είναι δυνατή η πολύ μικρο- κλασματική διέγερση και στους μικρουποδοχείς του προσώπου. Ενεργοποιεί τους μικρο-υποδοχείς με ακριβή δράση σε κάθε χιλιοστό του προσώπου και του λαιμού.

fractional_face_02

Σε ποιές περιοχές γίνεται

Μπορεί, με μοναδικό τρόπο, και προσεγγίζει οποιαδήποτε περιοχή του προσώπου ακόμα και τις πιο δύσκολες για άλλες τεχνολογίες όπως τα μάτια, άνω και κάτω βλέφαρα, χείλη, λαιμός, και ντεκολτέ.

fractional_face_01

fractional_face_03

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δέρμα τονισμένο και λαμπερό

  • Αποστραγγιστική δράση – λεμφική παροχέτευση
  • Αύξηση της μικροκυκλοφορίας της ροής του αίματος
  • Αύξηση της οξυγόνωσης και θρέψης του δέρματος

Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων

  • Οι ινοβλάστες έχουν ευαίσθητους στη διέγερση υποδοχείς, που ελέγχουν τις φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων.
  • Η τμηματική αναρρόφηση μέσω των μικροκεφαλών αυξάνει τη δράση των ινοβλαστών με αποτέλεσμα την επανεργοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ελαστίνης και κολλαγόνου.

Μη επεμβατικό LIFTING προσώπου

  • Οριοθέτηση περιγράμματος προσώπου και χειλιών
  • Αναδιαμόρφωση των χαρακτηριστικών του προσώπου
  • Σύσφιξη δέρματος

Στέλιος Αγγελίδης
Δερματολόγος

……………………………………………………………………………………………………………………

VIDEO – TV

……………………………………………………………………………………………………………………

VIDEO Θεραπείας

……………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ

fractional_face

fractional_vacum_face_3

fractional_vacum_face_1

……………………………………………………………………………………………………………………

References- Bibliography

1. Ersewk RA, Mann GE 2nd, Salisbury S, Salisbury AV.Noninvasive mechanical body contouring a preliminaryclinical outcome study. Aesthetic Plast Surg1997;21: 61-7.2. Moreno-Moraga J. Body contouring by noninvasive transdermal focus ultrasound. Laser Surg Med 2007;39315-23.3. Rose PT, Morgan M. Histological changes associated with mesotherapy for fat dissolution. J Cosm LaserTher 2005; 7:17-9.4. Rotunda AM. Detergent effects of sodium deoxychoalte in the phosphatidyl choline dissolution. Dermatol Surg2007;30: 1001-8.5. Foster KW, Kouba DJ, Hayes J, Freedman V, Mory RL.Reduction in thigh and infrumbilical circumference followingtreatment with a novel device combining ultrasound,suction, and massage. J Drugs in Derm.2008;7:113-5.6. Wanner M, Avram M. An evidence-based assessment of treatments for cellulite. J Drugs Derm.2008;7:341-5.324 GAZZETTA1) Ana Beatris R Rossi, André Luiz Vergnanini; Cellulite: a review, Journal of the EuropeanAcademy of Dermatology and Venereology; 14 (4), 251–262,(2000).2) Pediatric massage therapy: an overview for clinicians. Pediatr Clin North Am. 2007Dec;54(6):1025-41; xii-xiii.3) Cooke M, Holzhauser K, Jones M, Davis C, Finucane The effect of aromatherapymassage with music on the stress and anxiety levels of emergency nurses: comparison between summer and winter. J Clin Nurs. 2007 Sep;16(9):1695-7034) Billhult A, Bergbom I, Stener-Victorin E Massage relieves nausea in women withbreast cancer who are undergoing chemotherapy J Altern Complement Med. 2007 Jan- Feb;13(1):535) Moseley AL, Esplin M, Piller NB, Douglass J Endermologie (with and withoutcompression bandaging)–a new treatment option for secondary arm lymphedema.Lymphology. 2007 Sep;40(3):129-37.6) Collis N, Elliot LA, Sharpe C, Sharpe DT. Cellulite treatment: a myth or reality: aprospective randomized, controlled trial of two therapies, endermologie and aminophylline cream. Plast Reconstr Surg 1999 Sep; 104(4):1110-4; discussion 1115-77) Benelli L, Berta JL, Cannistra C, Amram P, Benhamou G. Endermologie: humoralrepercussions and estrogen interaction. Aesthetic Plast Surg. 1999 Sep-Oct;23(5):312-5.218) Chang P, Wiseman J, Jacoby T, Salisbury AV, Ersek RA Noninvasive mechanical body contouring: (Endermologie) a one-year clinical outcome study update. Aesthetic PlastSurg. 1998 Mar-Apr;22(2):145-53. 9) Vergerau R. Utilisation du palper-rouler mécanique en Médicine Esthétique. J Méd Esth etChir. Derm. Vol XXII,85,mars 1995;p 49-53.10) Scuderi N. et al. Structural modifictions of the cutaneous tissue after treatment with LPGTechnique. XXII Italian Congress of Aesthetic Medicine. April 6-8 2001, Rome Italy11) Costagliola M et al. Interest of LPG System in the Evolutive Phase of Burns Scars. 20 thCongrès National de Médicine Esthétique et de Chìrurgie Dermatologique. 23-25 September 1994; Paris, France12) Bender T, Nagy G, Barna I, Tefner I, Kàdas E,Géher P. The effect of physical therapy on beta-endorphin levels. Eur J Appl Physiol (2007) 100:371-38213) Kaada B, Torsteinbø O. Increase of plasma beta-endorphins in connective tissue massage.Gen Pharmacol. 1989; 20 (4): 487-9