Ρυτίδες ματιών και μαύροι κύκλοι – Στέλιος Αγγελίδης – Sigma TV

Botox σε όλο το πρόσωπο – Στέλιος Αγγελίδης – Sigma TV
January 20, 2019
Περιστοματικές ρυτίδες – Στέλιος Αγγελίδης – Sigma TV
February 19, 2019
Botox σε όλο το πρόσωπο – Στέλιος Αγγελίδης – Sigma TV
January 20, 2019
Περιστοματικές ρυτίδες – Στέλιος Αγγελίδης – Sigma TV
February 19, 2019

Ρυτίδες ματιών και μαύροι κύκλοι – Στέλιος Αγγελίδης – Sigma TV

Ρυτίδες ματιών και μαύροι κύκλοι