Μεσοθεραπεία (Ετερόλογη & Αυτόλογη) – Στέλιος Αγγελίδης – Sigma TV