Τοπικό πάχος, υπάρχει λύση με την τεχνολογία Vaser Shape – “FTHIS’ – ANT1