Ραγάδες – Ραβδώσεις και η αντιμετώπισή τους – “Dr List”