Ραγάδες – Ραβδώσεις και η αντιμετώπισή τους – “Dr List”

Παιδικές Δερματοπάθειες – “Υγεία πάνω απ’ όλα” – ANT1
April 27, 2013
Καλοκαιρινά Peeling – “FTHIS” – ANT1
August 21, 2013
Παιδικές Δερματοπάθειες – “Υγεία πάνω απ’ όλα” – ANT1
April 27, 2013
Καλοκαιρινά Peeling – “FTHIS” – ANT1
August 21, 2013

Ραγάδες – Ραβδώσεις και η αντιμετώπισή τους – “Dr List”

Ραγάδες - Ραβδώσεις και η αντιμετώπισή τους - "Dr List"